top of page
banner-分隔線.png
波浪.png
bg2.png
bg2.png
樹頭.png
最新消息bg_2.png
標題背景.png
最新消息.png
news.png
大山.png
二山.png
小山.png
白底.png
藍.png

中興新村 內轆停車場

​不靠海市集

go.png
白底.png
藍綠.png

新東陽南投服務區

​不靠海市集

go.png
波浪.png
場次時間底.png
2/25-2/28(新東陽)
3/11-12(內轆停車場)
場次時間.png
了解更多.png
箭頭.png
點.png
左樹二.png
右樹一.png
右樹三.png
左樹一.png
左樹三.png
攤販右.png
左攤販二.png
家庭.png
漸層.png
標題.png
藍彩帶.png
藍彩帶.png
bg.png
指標.png
跟著旅讀遊.png
travel.png
花2.png
花3.png
花1.png
花4.png
賽德克bg.png
paper.png
車站.png
站牌.png

舞動賽德克
​      織出巴蘭社

中原部落原賽德克巴蘭社群,因其特殊的歷史背景,讓這裡的文化漸漸消失,為讓部落的傳統文化再現,我們以織布為起點,除了保留傳統織布圖紋外,還研發新圖騰,製作以織布圖紋為主的簡單易做的小物或大方美觀的生活用品,讓織布不是單一的導向,而是多元開發的新世界。

更多農村.png
了解更多.png
江西林茶人bg.png
paper.png
更多社區深度_1.png

每當有客人來訪,常會聽到「來泡茶喔!」,泡茶跟喝茶聊天無形中凝聚彼此間情感,茶葉飄香讓人放鬆心情,茶湯照映出愉悅笑容,是串起彼此情誼的媒介,但茶米是如何製作,甚麼程序泡呢?

車站.png
了解更多.png
葉子2.png
葉子三.png
葉子1.png
站牌.png

江西林「茶人」
一日生活體驗

車.png
漸層.png
南江bg.jpg
火車.png
paper.png
更多休閒農業區.png

​​為推動食農教育與農特產品推廣,我們規劃了苗栗縣食農體驗小旅行計畫,透過休閒農業區配合食農體驗活動,希望能讓遊客印象深刻。我們來到了苗栗縣南江休閒農業區,規劃了一系列遊程,包含農事體驗、DIY課程體驗、田野饗宴風味餐等活動。

南江休閒農業區
站牌.png

洛神花伴桐花 傳情田園饗宴

洛神花.png
車站.png
了解更多.png
腳踏車.png
路.png
草2.png
斜線3.png
斜線2.png
標題底.png
斜線4.png
斜線1.png
網.png
英文.png
包.png
歷年策展活動.png
杯.png
總兵2.png
總兵1.png
底橘.png
地點.png
總兵3.png
​金門 金城鎮
seemore-橘_1.png
好好市集2_1.png
好好市集2.png
底藍.png
地點.png
中興新村親情公園
好好市集3.png
seemore-藍.png
紅茶2.png
紅茶1.png
底紅.png
日月潭向山遊客中心
紅茶3.png
地點.png
seemore-紅.png
漫漫遊2.png
漫漫遊1.png
底綠.png
南投 仁愛郷 魚池郷
          名間郷 南投市
漫漫遊3.png
地點.png
seemore-綠.png
樹2.png
green.png
gblue.png
blue.png
樹1.png
green.png
blue.png
草2_edited.png
草2_edited.png
草1.png
green.png
blue.png
gblue.png
gblue.png
green.png
草1.png
草1.png
草2.png
草1_edited.png
樹1.png
草1.png
banner-分隔線.png
bottom of page